07-19-2023

alfred

Duurzame mensen zijn vaak plichtsgetrouwe burgers die niet protesteren – Alfred Slomp

Alfred Slomp geeft de workshop ‘God in de supermarkt’ en heeft twee boeken geschreven over duurzame keuzes maken. Hij deelde zijn ervaringen en lessen van al deze workshops en hoe we de kloof tusseen ‘wat we vinden’ en ‘wat we doen’ kunnen verkleinen. We hebben het gehad over de Big 5 van een duurzaam leven, over hoe je als individu kunt meewerken aan systeemverandering, en over het verschil tussen hoop en optimisme.

Meer over Alfred Slomp:

Instagram: https://www.instagram.com/groen_met_alfred/

Website: https://godindeklimaatcrisis.nl & https://www.godindesupermarkt.nl/